ប្រភេទទាំងអស់

ផលិតផល

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ថ្នាំសត្វ

លេខស៊េរី ឈ្មោះ​ផលិតផល ការបញ្ជាក់លម្អិត ផ្ញើសាកសួរ
THAD02 ម្សៅរលាយ Doxycycline Hyclate បញ្ជាក់: 10​%
THAD03 ម្សៅ Florfenicol បញ្ជាក់: 20​%