ប្រភេទទាំងអស់

ផលិតផល

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ព្រីមស៍។>អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

លេខស៊េរី ឈ្មោះ​ផលិតផល ការបញ្ជាក់លម្អិត ផ្ញើសាកសួរ
THPX03 Tilmicosin Premix បញ្ជាក់: 20%
THPX04 Cyromazine Premix បញ្ជាក់: 1%