ប្រភេទទាំងអស់

ផលិតផល

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ព្រីមស៍។

លេខស៊េរី ឈ្មោះ​ផលិតផល ការបញ្ជាក់លម្អិត ផ្ញើសាកសួរ
THPX01 នីកាប៊ែលព្រីម បញ្ជាក់: 25​%
THPX02 Quinocetone Premix បញ្ជាក់: 5% 25% 50%
THPX03 Tilmicosin Premix បញ្ជាក់: 20​%
THPX04 Cyromazine Premix បញ្ជាក់: 1%