എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

Contact Us

ഹോം>Contact Us

നന്യാങ് ടിയാൻ‌ഹുവ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

Headquarter:Longsheng Industrial Park, Wolong District, Nanyang City, Henan Province, China
Beijing Office:Taihechangan Center,Shijingshan District,Beijing,China

Mobile/Wechat/WhatsApp: 86 18639816203

ടെൽ: 0086-10-53345353

ഇമെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

വെബ്സൈറ്റ്: www.tianhuapharma.com

അന്വേഷണം

മാപ്പ്