എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

വാര്ത്ത

ഹോം>വാര്ത്ത

യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ടിയാൻ‌ഹുവ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു

സമയം: 2015-11-17 ഹിറ്റുകൾ: 55

എപിഐ ക്ലോറോക്സാസാസോൺ ഓഡിറ്റുചെയ്യാൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ടിയാൻ‌ഹുവ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എത്തി. യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഓഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. കമ്പനി ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ വാങ് ഫെങ്, വൈസ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ലി ജിയാൻ, കയറ്റുമതി മാനേജർ, ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ വിപണികൾക്ക് മരുന്നുകൾക്കും അതിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും വളരെ കർശനമായ ആവശ്യകതകളുണ്ട്. ഈ ഓഡിറ്റിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യവും ലോകത്തിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മനസിലാക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഭാവിയിലെ ശ്രമങ്ങളുടെ ദിശയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപാദനവും മാനേജ്മെൻറ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പരമാവധി ശ്രമിക്കും, അതുവഴി ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും.