အမျိုးအစားအားလုံး

ထုတ်ကုန်များ

မူလစာမျက်နှာ>ထုတ်ကုန်များ>Premix>Anticoccidiosis

နံပါတ်စဉ်။ ထုတ်ကုန်အမည် specification စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send
THPX10 Moensin Sodium Premix specification: 20% / 40%
THPX09 Clopidol Premix specification: 25%
THPX08 Robenidine HCL Premix specification: 6.6% / 10%
THPX07 Avilamycin Premix specification: 10%
THPX06 Diclazuril Premix specification: 0.5%
THPX05 Nicarbazin +Maduramycin Premix specification: 8%+0.75%/ 16%+1.5%
THPX01 နီကာရာဇိုင်း Premix specification: ၂၀% / ၁၀%
THPX02 Quinocetone Premix specification: 5% / 25% / 50%