அனைத்து பகுப்புகள்

தயாரிப்புகள்

முகப்பு>தயாரிப்புகள்>premix>ஆண்டிபயாடிக்

வரிசை எண் பொருளின் பெயர் விவரக்குறிப்பு அனுப்பவும் விசாரணை
THPX03 டில்மிகோசின் பிரிமிக்ஸ் குறிப்புகள்: 20%
THPX04 சைரோமாசின் பிரிமிக்ஸ் குறிப்புகள்: 1%