அனைத்து பகுப்புகள்

தயாரிப்புகள்

முகப்பு>தயாரிப்புகள்>premix>Anticoccidiosis

வரிசை எண் பொருளின் பெயர் விவரக்குறிப்பு அனுப்பவும் விசாரணை
THPX10 Moensin Sodium Premix குறிப்புகள்: 20% / 40%
THPX09 Clopidol Premix குறிப்புகள்: 25%
THPX08 Robenidine HCL Premix குறிப்புகள்: 6.6% / 10%
THPX07 Avilamycin Premix குறிப்புகள்: 10%
THPX06 Diclazuril Premix குறிப்புகள்: 0.5%
THPX05 Nicarbazin +Maduramycin Premix குறிப்புகள்: 8%+0.75%/ 16%+1.5%
THPX01 நிகர்பேசன் பிரீமிக்ஸ் குறிப்புகள்: 8% / 25%
THPX02 குயினோசெட்டோன் பிரிமிக்ஸ் குறிப்புகள்: 5%/ 25%/ 50%