అన్ని వర్గాలు

ఉత్పత్తులు

హోం>ఉత్పత్తులు>ప్రీమిక్స్లో

క్రమసంఖ్య. ఉత్పత్తి నామం స్పెసిఫికేషన్ విచారణ పంపండి
THPX01 నికార్బాజిన్ ప్రీమిక్స్ స్పెసిఫికేషన్: 25%
THPX02 క్వినోసెటోన్ ప్రీమిక్స్ స్పెసిఫికేషన్: 5% 25% 50%
THPX03 టిల్మికోసిన్ ప్రీమిక్స్ స్పెసిఫికేషన్: 20%
THPX04 సైరోమాజైన్ ప్రీమిక్స్ స్పెసిఫికేషన్: 1%