หมวดหมู่ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์

หน้าแรก>ผลิตภัณฑ์>API>API สำหรับสัตว์

อนุกรมเลขที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลข CAS ส่งคำสั่งซื้อ
THAA01 ซัลฟาโมโนเมทอกซิน หมายเลข CAS: 1220-83-3
THAA02 Sulfamonomethoxine โซเดียม หมายเลข CAS: 38006-08-5
THAA04 Sulfaquinoxaline โซเดียม หมายเลข CAS: 967-80-6
THAA05 Nicarbazine หมายเลข CAS: 330-95-0
THAA06 โซเดียมแคมเฟอร์ซัลโฟเนต หมายเลข CAS: 21791-94-6
THAA07 Diminazene Diaceturate หมายเลข CAS: 908-54-3
THAA08 Mequindox หมายเลข CAS: 60875-16-3
THAA09 ควิโนซิโตน หมายเลข CAS: 81810-66-4