หมวดหมู่ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์

หน้าแรก>ผลิตภัณฑ์

อนุกรมเลขที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลข CAS ส่งคำสั่งซื้อ
THAD01 ผงละลายน้ำ Amoxicillin หมายเลข CAS: 10%
THAD02 ผงละลายน้ำ Doxycycline Hyclate หมายเลข CAS: 10%
THAD03 ผง Florfenicol หมายเลข CAS: 20%
THPX01 Nicarbazine Premix หมายเลข CAS: 25%
THPX02 Quinocetone Premix หมายเลข CAS: 5% 25% 50%
THPX03 พรีมิกซ์ Tilmicosin หมายเลข CAS: 20%
THPX04 Cyromazine พรีมิกซ์ หมายเลข CAS: 1%
THAA01 ซัลฟาโมโนเมทอกซิน หมายเลข CAS: 1220-83-3