Tất cả danh mục

Sản phẩm

Trang chủ>Sản phẩm>Thuốc động vật

Không có nối tiếp. tên sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật Gởi Inquiry
THAD01 Amoxicillin bột hòa tan Đặc điểm kỹ thuật: 10%
THAD02 Doxycycline Hyclate bột hòa tan Đặc điểm kỹ thuật: 10%
THAD03 Bột florfenicol Đặc điểm kỹ thuật: 20%
THAD04 Sulfamonomethoxine natri hòa tan bột Đặc điểm kỹ thuật: 30%